Ngày
 • Bất kỳ
 • 24 giờ trước
 • 3 ngày trước
 • 7 ngày trước
 • 30 ngày trước
Tìm kiếm trên
 • Tất cả các lĩnh vực
 • Theo chức danh
Công ty
 • Bất cứ công ty
Nguồn
 • Bất kỳ
 • Các công ty
 • Nhân sự
 • Trang việc làm
Bán kính: 15 KM
 • Địa điểm chính xác
 • 5 KM
 • 15 KM
 • 25 KM
 • 50 KM
 • 100 KM
Xóa bộ lọc

Công việc trong Vũng Tàu

HR Manager thành phố Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu
Quality Manager thành phố Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu
QC Assistant thành phố Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu
Hiển thị thêm
Executive Housekeeper Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu
Chief Engineer Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu
PERSONAL ASSISTANT TO GENERAL MANAGER Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu
SHIFT LEADER Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu
Hiển thị thêm
Chief Engineer Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu
Nhân Viên Bảo Trì Sửa Chữa - Thiết Bị Thi Công Thành phố Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu
Giám Sát An Toàn Lao Động Công Trình Thành phố Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu
Kỹ Sư QS Công Trình Thành phố Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu
Hiển thị thêm
Quản lý Kỹ thuật MEP Ba Ria, Bà Rịa - Vũng Tàu
Công việc bạn có thể thích