Chính sách đăng việc của Talent․com
Chúng tôi muốn trao quyền cho người tìm việc và các chuyên gia tuyển dụng bằng cách tạo ra một môi trường làm nổi bật chất lượng và tính minh bạch. Hướng dẫn đăng công việc của chúng tôi phục vụ để cung cấp trải nghiệm ứng viên trung thực và đơn giản, đồng thời cung cấp cho nhà tuyển dụng các quy định rõ ràng để tuân theo khi đăng trên Talent.com.
Tuân thủ Hướng dẫn của Talent.com cho Bài đăng công việc là bắt buộc. Không làm như vậy sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng hiển thị công việc trên trang web của chúng tôi.
Hãy đi vào chi tiết.
Tất cả các công việc trên Talent.com phải đáp ứng các tiêu chí sau:
• Đáp ứng các tiêu chuẩn đăng bài chất lượng
• Chứa công việc xác thực
• Không ăn thịt
1. Các tiêu chuẩn gửi bài chất lượng là gì?
Điều quan trọng đối với chúng tôi là cung cấp kết quả chất lượng cho cả khách hàng và người tìm việc. Nội dung công việc chất lượng được chấp nhận trên Talent․com phải:
• Triển lãm chức danh công việc và mô tả công việc không có lỗi
• Chứa các mô tả công việc chi tiết, rõ ràng và cụ thể cho chức danh công việc
• Chứa hướng dẫn rõ ràng để áp dụng
• Không quảng cáo sai vị trí trong câu hỏi
• Không chứa nội dung sai lệch
• Không được coi là nội dung như clickbait
• Không phân biệt đối xử
2. Một bài đăng công việc đích thực là gì?
Chúng tôi không cho phép nội dung có thể được xác định là các bài đăng không phải là công việc hoặc các vị trí gây hiểu lầm bao gồm nhưng không giới hạn ở:
• Vị trí tiếp thị đa cấp
• Đào tạo và giáo dục dẫn
• Thực tập không lương hoặc bất kỳ vai trò không được trả lương nào
• Cơ hội nhượng quyền
• Chào mời việc làm cho mục đích thu hút người tìm việc từ đối thủ cạnh tranh
• vị trí cơ hội kinh doanh
• Các công việc đã hết hạn
• Các công việc không thể hiện một vị trí tuyển dụng được xác định rõ ràng
• Bất kỳ nội dung nào có thể được định nghĩa là thư rác
3. Nội dung công việc săn mồi là gì?
Tại Talent.com, chúng tôi tin rằng các công việc không nên đi kèm với giá cả. Do đó, bất kỳ công việc nào có phí đính kèm để đăng ký và bất kỳ chi phí nào được quy cho đào tạo hoặc nếu không, sẽ không được chấp nhận trên trang web.
Ví dụ về nội dung săn mồi bao gồm nhưng không giới hạn ở:
• Công việc yêu cầu thông tin cá nhân từ người tìm việc nằm ngoài các thông lệ đăng thông thường
• Nội dung công việc bất hợp pháp, gây khó chịu, phỉ báng hoặc thô tục
• Bất kỳ công việc đăng nội dung có thể được xác định là hoạt động lừa đảo hoặc lừa đảo
• Bất kỳ nội dung nào vi phạm luật hiện hành