Quản Lý Bán Hàng Khu Vực Miền Đông - Kênh OTC

Ho Chi Minh, VN
NIC's Client
Tuyển dụng này không có ở nước bạn.

Job Description

Mục đích công việc

 • Lập kế hoạch kinh doanh của vùng phụ trách
 • Lên kế hoạch đi thị trường
 • Triển khai chương trình bán hàng đến nhà thuốc
 • Huấn luyện và đào tạo trình dược viên
 • Kiểm tra kiến thức chuyên môn, đánh giá nhân sự, đánh giá thị trường và đề xuất giải pháp cải tiến hiệu quả công việc vùng
 • Lập kế hoạch kinh doanh của vùng phụ trách

Nghiên cứu và phân tích thị trường của từng địa bàn

 • Thiết lập chỉ tiêu cho từng địa bàn của vùng
 • Phân loại khách hàng
 • Tuyển dụng nhân sự phù hợp với kế hoạch và chỉ tiêu được giao theo từng thời điểm

Lên kế hoạch đi thị trường

 • Xác định địa bàn trọng điểm cần hỗ trợ
 • Làm các thủ tục hành chính phục vụ quá trình công tác theo lộ trình đã hoạch định và được phê duyệt
 • Đi theo đúng tuyến được phê duyệt
 • Triển khai chương trình bán hàng đến nhà thuốc

Xác định đối tượng khách hàng nằm trong chương trình cần chốt đơn

 • Kết hợp với các phòng ban liên quan (nếu có) triển khai các chương trình bán hàng, chăm sóc khách hàng theo đúng chính sách của công ty
 • Trao đổi, phối hợp với nhà thuốc lên chương trình ra hàng của sản phẩm công ty tại nhà thuốc một cách hiệu quả...như chương trình bán hàng, lợi ích của khách hàng, lợi ích của sản phẩm của Công ty đối khách hàng cuối
 • Tạo mối quan hệ thân thiết với toàn thể khách hàng (đặc biệt với khách hàng key) thông qua các chương trình tri ân và tần xuất ghé thăm
 • Huấn luyện và đào tạo trình dược viên

Lên kế hoạch đào tạo cho một trình dược viên mới khi tham gia vào tổ chức.

 • Tổ chức triển khai đào tạo về sản phẩm trực tiếp tại địa bàn hoặc văn phòng
 • Huấn luyện kỹ năng bán hàng, kiến thức sản phẩm mới cho các TDV theo kế hoạch.
 • Kiểm tra, đánh giá kết sau khóa học và hiệu quả trong quá trình thực hiện tại địa bàn
 • Tạo lòng tin, Truyền cảm hứng, tạo động lực, tăng gắn kết, tạo Trường năng lượng tích cực cho toàn bộ nhân sự của khu vực
 • Quan tâm, chia sẻ, sâu sát, động viên, khích lệ kịp thời bằng cơ chế thu nhập và tinh thần, tình cảm và làm gương trong công việc
 • Kiểm soát đội ngũ nhân sự khu vực mình phụ trách thực hiện theo lộ trình tuyển, đúng nội quy, chính sách công ty
 • Kiểm tra kiến thức chuyên môn, đánh giá nhân sự, đánh giá thị trường và đề xuất giải pháp cải tiến hiệu quả công việc vùng

Cùng Quản lý trực tiếp xây dựng hệ thống bài test về kiến thức sản phẩm, kiến thức chuyên môn phù hợp với từng thời điểm, từng đối tượng

 • Đánh giá thị trường phản ứng với chính sách chăm sóc khách hàng của công ty tại mỗi thời điểm đề xuất giải pháp xử lý phù hợp, hiệu quả với từng đối tượng khách hàng
 • Thực hiện báo cáo

Báo cáo tuần, tháng, đột xuất theo quy định của công ty và của cấp trên

Job Requirements

 • Required Number : 1
 • Year Experience : 3 Years
 • Minimum Career Level : Manager
 • Minimum Education Level : Bachelor Degree
 • Job Skills : - Tốt nghiệp cao đẳng, đại học trở lên chuyên ngành Quản trị kinh doanh hoặc các chuyên ngành có liên quan
 • Biết tiếng Anh là một lợi thế
 • Thành thạo vi tính văn phòng (W,E,P )
 • Có kinh nghiệm tối thiểu 02 năm quản lý bán hàng ...
 • Kỹ năng lập, theo dõi, thực hiện kế hoạch

Kỹ năng lắng nghe, tư vấn cho nhân viên và cấp trên

Kỹ năng giao tiếp, đàm phán

Kỹ năng ngành dược và đào tạo chuyên môn (không bắt buộc)

Kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp

Kỹ năng nhìn nhận và phân tích thị trường

Kỹ năng làm chủ cảm xúc cá nhân

 • Language :
 • Computer Skill :
 • Non Technology Skill :
 • Others skill :
Các việc làm liên quan