Cách chúng tôi xử lý dữ liệu
1. CHÚNG TA LÀM GÌ
TALENT.COM INC lập chỉ mục tất cả các công việc có sẵn trên internet để những người tìm việc (“bạn”) có thể tìm thấy mọi công việc được liệt kê trực tuyến trên một trang web duy nhất.
2. THÔNG TIN CHÚNG TÔI THU THẬP
Để chúng tôi phục vụ người dùng của chúng tôi tốt hơn (“bạn”), có hai loại thông tin chúng tôi thu thập:
2.1 Dữ liệu dài hạn
2.1.1 Nó là gì?
“Dữ liệu dài hạn” đề cập đến bất kỳ dữ liệu nào chúng tôi thu thập để cung cấp cho bạn trải nghiệm ứng dụng tốt hơn.
Dữ liệu dài hạn bao gồm:
• Các địa chỉ IP;
• Tên đầu tiên;
• Họ;
• Địa chỉ Email;
• Số điện thoại;
• Thư xin việc;
• CV tải lên lần cuối (nghĩa là tệp đính kèm được tải lên gần đây nhất);
• Lịch sử tìm kiếm việc làm;
- Đã xem công việc;
- Đã thêm công việc vào Mục yêu thích;
- Việc làm được áp dụng cho;
- Từ khóa Nhập vào thanh tìm kiếm;
- Vị trí Nhập vào thanh tìm kiếm.
• Mức lương;
Nếu bạn chọn không tải lên sơ yếu lý lịch của mình, bạn có thể được yêu cầu cung cấp thêm thông tin về kinh nghiệm làm việc, giáo dục, chứng chỉ / giấy phép và kỹ năng của bạn, trong số những người khác.
2.1.2 Tại sao TALENT.COM INC thu thập Dữ liệu dài hạn?
TALENT.COM INC thu thập Dữ liệu dài hạn vì ba lý do:
Nội dung thông báo email được cá nhân hóa
Đăng ký thông báo qua email (cũng thường được gọi là "Cảnh báo việc làm") là cách để bạn nhận danh sách công việc hàng ngày trực tiếp trong hộp thư đến của mình.
Chúng tôi sử dụng Keyword Typed và Location Typed trong thanh tìm kiếm để gửi Email Alerts được cá nhân hóa theo nhu cầu của bạn.
Tại bất kỳ thời điểm nào, bạn có thể quản lý cảnh báo của mình hoặc hủy đăng ký nhận thông báo bằng cách nhấp vào liên kết “Hủy đăng ký thông báo việc làm” ở cuối bất kỳ cảnh báo email nào. Sau đó, bạn có thể nhấp vào nút Delete bên cạnh cảnh báo bạn muốn xóa.
Cải thiện kết quả và nội dung được cá nhân hóa
Lịch sử tìm kiếm việc làm của bạn giúp chúng tôi cung cấp cho bạn kết quả tốt hơn, được cá nhân hóa hơn để bạn tìm thấy công việc bạn quan tâm nhanh hơn.
Tương tự với Thông tin về lương, TALENT.COM INC chỉ thu thập để điều chỉnh nội dung bạn đang hiển thị.
Áp dụng nhanh
Ứng dụng nhanh chóng giúp bạn dễ dàng ứng tuyển vào các công việc khác nhau mà không yêu cầu bạn nhập lại thông tin ứng dụng mỗi lần.
"Sử dụng thông tin bạn cung cấp trong ứng dụng đầu tiên của mình, TALENT.COM INC điền trước các trường ứng dụng để bạn mất ít thời gian hơn để áp dụng cho bất kỳ công việc tiếp theo nào."
Tất nhiên, TALENT.COM INC chỉ điền trước các trường, cho phép bạn thay đổi thông tin bạn đã cung cấp trước đó trong trường hợp bạn cần.
Nếu bạn thấy mình không thể chỉnh sửa thông tin này khi đăng ký, hãy truy cập trang Cài đặt Cài đặt của bạn, nơi bạn có thể chỉnh sửa mọi thứ. Nếu bạn vẫn không thể tìm thấy thông tin bạn muốn chỉnh sửa, vui lòng liên hệ với chúng tôi để chúng tôi có thể giúp đỡ.
2.1.3 Dữ liệu dài hạn được lưu trữ trong bao lâu?
Dữ liệu dài hạn được lưu trữ vô thời hạn trong hệ thống của chúng tôi — hoặc cho đến khi bạn muốn thanh lọc.
2.1.4 Xóa dữ liệu dài hạn
Nếu bạn muốn thanh lọc Dữ liệu liên tục được liên kết với tài khoản của mình, chỉ cần thực hiện theo các bước được liệt kê bên dưới:
• Đăng nhập vào tài khoản của bạn;
• Chuyển đến “Cài đặt” và nhấp vào Xoá thông tin tài khoản của tôi
• Làm xong! Tất cả Dữ liệu dài hạn được thu thập sẽ bị xóa vĩnh viễn khỏi hệ thống của chúng tôi.
2.2 Dữ liệu ngắn hạn
2.2.1 Nó là gì?
“Dữ liệu ngắn hạn” đề cập đến bất kỳ dữ liệu bổ sung nào mà người sử dụng lao động có thể yêu cầu (tức là thông tin không được liệt kê trong 2.1.1).
Chúng tôi tạm thời thu thập dữ liệu này, vì vậy chúng tôi có thể chuyển ứng dụng của bạn đến nhà tuyển dụng.
Một số ví dụ về Dữ liệu ngắn hạn là:
• Mức độ thành thạo với các chương trình nhất định
• Mức độ lưu loát với một số ngôn ngữ nói hoặc viết nhất định
• Đánh giá kỹ năng khác
• Liên kết danh mục
2.2.2 Tại sao TALENT.COM INC thu thập dữ liệu không liên tục?
Bạn có thể nộp đơn xin việc và nộp đơn của bạn cho người sử dụng lao động trực tiếp thông qua Talent.com, trong trường hợp đó, TALENT.COM INC đóng vai trò trung gian giữa bạn và chủ lao động.
Chúng tôi tạm thời thu thập thông tin này để tự động chuyển thông tin đó đến chủ nhân thay cho bạn.
2.2.3 Nó hoạt động như thế nào?
Dữ liệu ngắn hạn được truyền bằng điện tử đến trang web sự nghiệp của nhà tuyển dụng — nơi họ thường nhận được đơn đăng ký của bạn nếu bạn đăng ký từ trang web của họ — hoặc qua email.
2.2.4 Dữ liệu ngắn hạn được lưu trữ trong bao lâu?
Dữ liệu ngắn hạn sẽ tự động bị xóa sau 10 ngày.
2.2.5 Xóa dữ liệu ngắn hạn
Nếu bạn muốn thanh lọc Dữ liệu không liên tục được liên kết với tài khoản của mình, chỉ cần thực hiện theo các bước được liệt kê bên dưới:
• Đăng nhập vào tài khoản của bạn;
• Chuyển đến “Cài đặt” và nhấp vào Xoá thông tin tài khoản của tôi
• Làm xong! Tất cả Dữ liệu ngắn hạn được thu thập sẽ bị xóa vĩnh viễn khỏi hệ thống của bạn.
2.2.6 Thông báo quan trọng
Khi một ứng dụng được truyền đến một chủ nhân, TALENT.COM INC không thể đảo ngược quá trình hoặc truy xuất bất kỳ dữ liệu nào đã được truyền đi.
Khi bạn đăng ký một công việc bằng TALENT.COM INC, bạn hiểu và đồng ý rằng thông tin ứng dụng của bạn được gửi đến người sử dụng lao động và khi ứng dụng của bạn được truyền đi, quá trình này không thể hoàn tác được vì bản sao thông tin của bạn đã đạt đến kết thúc của chủ nhân .