img-home-1

Kết nối tìm việc làm trên khắp thế giới.

Hãy để chúng tôi giúp bạn tìm cơ hội việc làm tiếp theo.

Khám phá Talent.com

Tìm cơ hội việc làm tiếp theo và hơn thế nữa tại đây.

img-bg-1 img-home-3

So sánh mức lương

Tìm hiểu mức lương hiện tại đang ở đâu bằng cách tìm kiếm mức lương trung bình của các vị trí tương tự.

Công cụ tính lương net.

Công cụ tính thuế tương tác của chúng tôi cho kết quả mức thuế bạn dự tính phải nộp ở khu vực của mình.

img-bg-1 img-home-4
img-bg-1 img-home-5

Xem cơ cấu tiền lương của bạn

Hiểu rõ hơn tiền lương của bạn bằng cách chuyển đổi giữa thu nhập hàng giờ, hàng tháng và hàng năm.

right-circle

Tìm hiểu thêm về nền tảng có thể giúp bạn khám phá tiềm năng nghề nghiệp thực sự của mình.

left-circle