header
tài năng.com
Chương trình nhà xuất bản
Với tư cách là đối tác xuất bản, bạn sẽ có quyền truy cập độc quyền vào cơ sở dữ liệu việc làm hoàn chỉnh nhất trên thế giới, đảm bảo khả năng kiếm tiền từ trang web của khán giả với nội dung việc làm chất lượng từ hơn 78 quốc gia.
Kiếm tiền từ khán giả của bạn với nội dung công việc chất lượng của chúng tôi
Tất cả các chương trình được thanh toán hàng tháng trên cơ sở CPC hoặc CPL.
XML
Nguồn cấp dữ liệu XML có thể tùy chỉnh với các công việc để phù hợp với đối tượng của bạn.
API
Truy cập thời gian thực vào tất cả nội dung công việc của Talent․com ở một nơi, với các báo cáo thu nhập trực tiếp.
DTL
Hướng lưu lượng truy cập thông qua Liên kết văn bản động từ trang web của bạn với các liên kết quảng cáo tùy chỉnh
Nhiệm vụ của chúng ta
Làm việc cùng nhau
TĂNG TRƯỞNG cùng nhau
Chúng tôi muốn hướng dẫn bạn các bước kiếm tiền từ trang web của bạn bằng cách hiển thị nội dung phù hợp nhất cho người dùng của bạn. Nhóm chuyên gia tư vấn của chúng tôi sẽ giúp bạn chọn một chương trình liên kết và kiếm được nhiều tiền hơn từ khán giả của bạn.
KHUYẾN MÃI CỦA CHÚNG TÔI
Minh bạch:
Bạn sẽ có quyền truy cập vào bảng điều khiển của chúng tôi để kiểm tra doanh thu và số lần nhấp cho chiến dịch của bạn bất cứ lúc nào.
circles-right
Lợi thế của Talent․com
thêm nữa
Việc làm
Hơn 35 triệu việc làm từ 78 quốc gia
jobs
CAO nhất
Xuất chi
Trong ngành công nghiệp
payout
KHAI THÁC
Tư vấn
& Tư vấn kiếm tiền
monetization
Bắt đầu kiếm tiền
  • 1
  • 2
  • 3
Liên hệ chúng tôi
Sử dụng mẫu liên hệ để liên lạc với các chuyên gia tư vấn kiếm tiền của chúng tôi.
Thiết lập quan hệ đối tác
Tư vấn kiếm tiền của chúng tôi sẽ tiếp cận với các tùy chọn chương trình.
Bắt đầu kiếm tiền ngay lập tức
Talent.com thanh toán mỗi tháng theo lịch.
footer-left
footer-chat
Thật dễ dàng để hợp tác với chúng tôi!
Liên hệ với chúng tôi để tìm hiểu làm thế nào.
footer-right